Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nông nghiệp

Rất nhiều các dự án ứng dụng công nghệ cho nông nghiệp đang bắt đầu được thực hiện và chưa bao giờ lĩnh vực này được các doanh nghiệp CNTT-TT quan tâm như hiện tại.