Samsung ATIV SE chỉ chạy Windows Phone 8?

Samsung ATIV SE - chiếc smartphone được Samsung dành cho nhà mạng Verizon - nhiều khả năng chỉ chạy Windows Phone 8 khi đã có thông tin cho biết điều...