Microsoft tăng cường hỗ trợ iOS và Android

Trong bản Build 16251 của Windows 10, Microsoft lần đầu tiên đưa vào tính năng cho phép điện thoại liên kết với máy tính và gửi bất cứ trang web nào đang truy cập trên điện thoại đến máy tính.