Lãnh đạo mảng tìm kiếm Amazon A9 đầu quân cho Apple

Apple vừa tiếp nhận một thành viên mới hỗ trợ đắc lực cho khả năng tìm kiếm trê dịch vụ bản đồ Apple Maps. Và không ai xa lạ, đó chính là Benoit Dupin, Phó Chủ tịch nhóm Công nghệ Tìm kiếm A9 của Amazon.