5 ứng dụng chống trộm hay cho “dế” Android

5 ứng dụng giúp bạn xác định vị trí điện thoại bị mất, thông báo khi máy bị đổi thẻ SIM, chụp hình kẻ trộm hoặc thu thập thông tin về dịch vụ mạng mà thiết bị đang kết nối.