iPhone rẻ lên kệ tháng 6, giá 300 USD

Chuyên gia phân tích Brian White của hãng Topeka Capital viết thư mật cho các nhà đầu tư, tiết lộ iPhone giá rẻ sẽ được công bố ngay trong tháng 6...