Canon EOS 750D có thể ra mắt vào quý 2/2015

Mẫu DSLR phổ thông tiếp nối model Rebel T5i được nâng cấp phần cứng, trong đó đáng kể nhất là thành phần kính ngắm điện tử thay cho kính ngắm quang truyền thống.

Canon EOS 750D có thể ra mắt vào Q2/2015

Mẫu DSLR phổ thông tiếp nối model Rebel T5i được nâng cấp phần cứng, trong đó đáng kể nhất là thành phần kính ngắm điện tử thay cho kính ngắm quang truyền thống.