Chip Intel Broadwell Core M sẽ thay đổi máy tính

Chip xử lí Intel Broadwell Core M sẽ mở màn cho thế hệ máy tính xách tay tiếp theo, nhẹ hơn, mỏng hơn, mạnh hơn… Nó còn làm thay đổi cả máy tính bảng và các thiết bị di động khác