Cortex M7 - Át chủ bài mới của ARM

Cortex-M7 của ARM đã giải quyết được bài toán hiệu năng và mức tiêu thụ năng lượng, đưa dòng chip vi điều khiển MCU của ARM lên một tầm cao mới.