Google sẽ tự động xoá “rác” để làm đẹp ảnh

Những vật thể không mong muốn xuất hiện trong bức ảnh thường khiến người chụp rất khó chịu, và phải mất khá nhiều thời gian để xoá nó đi. Giờ đây, Google sẽ giúp người dùng xoá bỏ đi “rác” của bức ảnh.