Nokia phát hành HERE Maps trên Amazon App Store

Tin vui cho người dùng các thiết bị dùng nền tảng Android nhưng không thể dùng được Google Play Store là giờ đây đã có thể tải về và sử dụng tiện ích bản đồ HERE Maps từ kho ứng dụng Amazon App Store.

Here Maps có phiên bản chạy Android

Dịch vụ bản đồ số Here Maps do Nokia phát triển vừa ra mắt phiên bản chạy hệ điều hành Android, sau một thời gian chạy trên Windows Phone.