Hé mở tương lai thu phí nhạc số

Tình hình thu phí thử nghiệm nhạc số trên Keeng (Viettel) có dấu hiệu khả quan, với hơn 100 ngàn người dùng sẵn sàng trả phí theo tháng, nghệ sĩ̃...