BlackBerry World đóng cửa trong năm 2019

Một tin không vui cho người dùng thiết bị di động BlackBerry, khi công ty Canada vừa thông báo sẽ đóng cửa trong vòng 2 năm tới cửa hàng ứng dụng cho nền tảng này.