Đằng sau ý định mua lại BlackBerry của Samsung

Samsung vừa ngỏ ý mua lại BlackBerry thì đã bị từ chối. Ý định của Samsung là gì? Dễ nhận thấy là tham vọng của công ty Hàn Quốc tiến sâu hơn vào thị trường di động dành cho doanh nghiệp.