Microsoft sắp khai tử ứng dụng Microsoft Band

Trong một email được Microsoft gửi đến người dùng, công ty đã thông báo về sự kết thúc của thiết bị vòng đeo theo dõi thể dục và sức khỏe của hãng - Microsoft Band.

Microsoft Band bị giới công nghệ chê tơi tả

Nhìn xấu, bất tiện và cung cấp kết quả không chính xác là những nhận xét về vòng đeo theo dõi sức khỏe của Microsoft Band trong nhiều bài viết trên các trang công nghệ.