Moto X: Thành bại nằm ở sáng tạo

Nếu không đưa ra được các tính năng có tính xoay chuyển cục diện, Moto X sẽ chỉ giống như nhan nhản smartphone bình thường khác trên thị trường.