Sắp có quy định quản lí dịch vụ OTT

Số lượng người sử dụng dịch vụ OTT ở các quốc gia trên thế giới hiện nay đã khá lớn, tại Việt Nam con số này cũng không ngừng tăng lên nên quản lí các dịch vụ OTT là việc không thể thiếu được trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh cũng như đảm bảo kinh tế cho các nhà mạng.