Huawei, “ca lạ” trong làng công nghệ

Được thành lập bởi một cựu kỹ sư quân đội TQ với số vốn ban đầu là 21.000 NDT, sau chưa đầy 30 năm, Huawei đã nuôi mục tiêu sánh ngang tầm với Samsung và Apple. Tuy vậy, một trong những thách thức đối với Huawei vẫn là làm thế nào để mở ra cánh cửa thị trường Mỹ.