Verizon bán Nokia Lumia 928 chưa đến 1 USD

Cách nay khoảng mười ngày, Verizon đã bán Nokia Lumia 928 với giá 29,99 USD với một hợp đồng hai năm. Và cho tới hiện tại, người dùng đã có thể sở...