Patch Tuesday tháng 1/2015 chỉ dành cho Windows

Bản vá cập nhật Patch Tuesday tháng này của Microsoft chỉ tập trung cho Windows và không bao gồm bản vá lỗi cho các phần mềm khác như IE, Office hay Exchange như các tháng trước.