Thiết bị đeo Prana theo dõi tư thế và hơi thở

Khác với những thiết bị đeo theo dõi sức khỏe khác chuyên dùng để đo nhịp tim hay đếm số bước đi, Prana được thiết kế chuyên dùng để theo dõi tư thế và hơi thở của người dùng.