Mobiistar mở đơn đặt hàng trước Prime X max (2018)

Sau khi giới thiệu Prime X max tại Techforum 2017 với nhiều phản hồi tích cực, Mobiistar đã chính thức ra mắt với chương trình đặt hàng trước cùng ưu đãi tặng thêm từ 500.000 VND đến 1.000..000 VND nhằm gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm cho người dùng.