11/7: Hai trận động đất ở Huế và Quảng Nam

Chỉ trong buổi chiều 11/7, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 của tỉnh Quảng Nam và huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 2,4 và 2,9 độ Richter.