MobiFone thu hồi sim chưa kích hoạt

Từ ngày 01/03/2014, MobiFone đã triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng cho đại lí, khách hàng hoặc thu hồi để tái sử dụng các sim chưa kích hoạt.

Mua sim chưa kích hoạt coi chừng mất tiền

Người đang giữ những bộ SIM điện thoại trả trước nhưng chưa kích hoạt có thể rơi vào tình trạng mất tiền khi SIM hết hạn sử dụng. Thời hạn này, dù...