Người thiết kế nên HTC One sắp từ nhiệm

HTC vừa phải đón nhận tin không vui khi sắp tới đây, thêm 1 nhân sự cấp cao của hãng rời bỏ công ty và không ai khác, đó chính là Scott Croyle, người tạo nên thiết kế "đỉnh" cho HTC One.