Đăng không được thì… gỡ!

Việc Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) lên tiếng đòi YouTube bồi thường bản quyền chương trình Táo quân 2014 một lần nữa cho thấy...