Lộ siêu máy tính mới của Tình báo Mỹ

Tình báo Mỹ vừa khởi xướng một dự án nghiên cứu dài hơi nhằm phát triển một máy tính siêu dẫn mới. Các hợp đồng đầu tiên đã được giao cho 3 công ty công nghệ lớn. Loại máy tính này có thể giúp bẻ khóa gần như mọi loại mật mã.