IS “tấn công” sang cả thể thao

Không chỉ gây chấn động với những vụ hành quyết dã man, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS mới đây đã mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng từ khủng bố chính trị, xã hội sang gây rối ở yếu tố thể thao thông qua tin tặc.