LG Electronics đón nhận danh hiệu kỉ lục Việt Nam

Ngày 15/09, LG Electronics Việt Nam Hải Phòng vừa được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam ghi danh với Kỉ lục “TV 5K cong đầu tiên và lớn nhất được phân phối tại Việt Nam” tại Hội ngộ Kỉ lục gia Việt Nam lần thứ 30.