Teky đại diện duy nhất tham dự “Lãnh đạo Australia - Asean triển vọng 2017”

Chương trình Lãnh đạo Australia – ASEAN Triển vọng (A2ELP) được thiết kế nhằm tạo lập mối liên kết giữa các doanh nhân quan tâm tới việc tạo ra ảnh hưởng tích cực cho xã hội trong khu vực ĐNA. Chương trình sẽ diễn ra tại Sydney vào tháng 3 và kì vọng sẽ giúp kết nối các tổ chức, xây dựng mối quan hệ giữa Úc và các nước ĐNA.