CIO Tony Scott của Microsoft từ chức

Vị Giám đốc CNTT (CIO) tại vị 5 năm qua tại tập đoàn phần mềm lớn nhất toàn cầu, Microsoft đã từ chức. Thông tin này vừa bị rò rỉ cuối tuần qua.