MTB Windows 8 sẽ trang bị chíp Intel 4 nhân

Intel đang tiến hành thảo luận về thế hệ chíp xử lí Bay Trail mới dành cho tablet tại hội nghị thường niên của công ty tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc.