Dell công bố MTB Venue 8 7000 mỏng nhất thế giới

Tại diễn đàn các nhà phát triển Intel (IDF) đang diễn ra ở San Francisco, Dell đã chính thức cho công bố MTB mỏng nhất thế giới hiện tại Venue 8 7000 với độ mỏng đo được chỉ có 6 mm.