Vertu Aster - smartphone Android vật liệu cao cấp

Máy sở hữu vỏ titan, màn hình sapphire, trong khi phím vật lí phía trước được làm bằng đá ruby bóng bẩy với độ bền cao, còn mặt phía sau là vỏ da bê, rắn hoặc đà điểu.