Microsoft thêm Outlook vào Windows RT

Hôm qua 5/6, Microsoft thông báo rằng ứng dụng email Outlook 2013 sẽ chính thức có mặt trên MTB chạy Windows RT thông qua Windows 8.1. Cùng với đó,...