LG đang sản xuất điện thoại Windows Phone 8.1

Một chương trình quản lý của Microsoft đã vô tình chia sẻ thông tin cho biết LG đang chuẩn bị phát hành một điện thoại Windows Phone cũng như máy TV và PC chạy Windows Threshold.