Yahoo! ngày ấy và bây giờ

Cái chết của sản phẩm “khai thiên lập địa” Yahoo! Directory là biểu tượng cho sự sa sút của hãng công nghệ đình đám một thời.