Những Laptop siêu mỏng tốt nhất

Laptop siêu mỏng (ultrathin) tăng tính cơ động cho người dùng nhưng giá thành lại rẻ hơn so với laptop siêu di động (ultraportable) truyền thống nhờ...