Google khuyên đổi mật khẩu 2 lần mỗi năm

Đổi mật khẩu 2 lần mỗi năm và không bao giờ sử dụng lại mật khẩu cũ. Đó là một trong số 18 lời khuyên bảo mật cơ bản Google vừa đưa ra để giúp người...