Anh “khai tử” truyền hình tương tự

Sau 76 năm phục vụ, chính phủ Anh đã quyết định cho hệ thống truyền hình tương tự "nghỉ hưu", và chuyển toàn bộ dịch vụ truyền hình của Anh sang...

Bước lùi về công nghệ truyền hình

Trong những ngày gần đây, các báo có nhiều bài phản ánh về việc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) phát sóng “chui” các kênh truyền hình...