Gmail Go gọn nhẹ cho riêng Android Go

Google đã phát hành ứng dụng Gmail Go mới dành cho Android, nhưng thay vì thay thế ứng dụng Gmail mặc định trên Android, iOS và các thiết bị khác, Gmail Go là phiên bản mới nhất của dòng phần mềm Go.