Google "đoạn tình" với hãng tin AP

Kể từ ngày 23/12/2009, Google đã ngừng lấy tin của AP để đưa lên dịch vụ tin tức (Google News) của mình và từ tháng 2/2010, toàn bộ nội dung của AP...