Người dùng dần từ bỏ Apple Music

48% người dùng đăng kí sử dụng thử Apple Music đã từ bỏ dịch vụ stream nhạc này của "Táo khuyết" - theo một cuộc khảo sát của MusicWatch.