Ấn tượng "ASUS ngông cuồng!!?"

Một lần nữa, ASUS mang đến 1 chương trình cực kỳ hấp dẫn như đã từng thành công với cơn sốt xếp hàng chào đón Eee PC trong năm 2008 mang tên "...