Tháng tới, iPhone sẽ lên vũ trụ

Hai chiếc iPhone sẽ được mang lên tàu vũ trụ Atlantis vào ngày 8/7 tới, nhằm thực hiện bốn thí nghiệm ngoài không gian nhờ ứng dụng Space Lab.