Sôi động Offline Audition TP.HCM

Ngày 5/6/2010, tại TP.HCM đã diễn ra chương trình offline họp mặt Audition Family do VTC Game tổ chức. Chương trình có sự tham gia đặc biệt của Miss...