Lợi nhuận Q2/2014 của Samsung giảm 25%

Samsung vừa tiếp tục có thêm một quý với mức tăng trưởng âm và theo họ, chính thị trường smartphone "èo uột" đang trên đà suy thoái cũng như việc thay đổi giá trị đồng tiền đã gây ra điều này.