Bão Mặt Trời tấn công Trái Đất

Một trận bão Mặt trời, hay còn gọi là bão từ, đang tấn công Trái Đất và có nguy cơ làm tê liệt các mạng lưới điện và thông tin liên lạc trên mặt đất.

Bão mặt trời sắp ập đến Trái đất

Một cơn bão mặt trời đang di chuyển về phía Trái đất, có thể gây rối loạn một số mạng lưới cung cấp điện, vệ tinh và dẫn truyền tín hiệu vô tuyến.

Nhân loại suýt lùi về thế kỉ 18

Vào năm 2012, trái đất đã may mắn thoát được một cơn bão mặt trời trong gang tấc, với sức phá hủy đủ để đẩy lùi nền văn minh hiện đại về thời thế kỉ 18.

Internet vẫn có thể bị biến mất nếu...

Internet là một trong những thành tựu lớn nhất của con người từ trước đến nay, nó được thiết kế mạnh mẽ, hoàn hảo nhất có thể nhằm đáp ứng nhu cầu...