Báo động tình trạng bảo mật của website Việt

Hơn 1000 website bị tấn công chỉ trong nửa đầu tháng 9 bằng những lỗi sơ đẳng từ các tin tặc nước ngoài - một con số đáng báo động về tình trạng bảo mật của các website Việt Nam.