Apple tính phương án thay thế Google Maps

Apple đã mua lại một công ty dịch vụ bản đồ có tên gọi là Placebase và hiện giờ cựu giám đốc của Placebase đang làm việc trong nhóm Geo Team tại...

Bản đồ Web địa cầu "N trong 1"

Flash Earth là một ứng dụng Flash cho phép nhúng các bản đồ địa cầu của Google, Yahoo, Ask, MSN, NASA, OpenLayers, và Microsoft VE vào ngay trình...

Đi chơi Tết với Emap

Emap là một ứng dụng bản đồ điện tử sử dụng trên thiết bị di động có hỗ trợ nền Java J2ME như điện thoại di động, pocketPC và PDA. Cho phép người sử...